Quạt trần sử dụng động cơ điện một chiều (DC) kết hợp đèn