Video giới thiệu đèn gắn tường.

Video giới thiệu đèn gắn tường.

Đèn gắn tường có thể điều chỉnh được góc chiếu sáng.